Спеціальності НАУ «ХАІ»
Назва
спеціальності
Можливість
заочного
навчання
Кількість
освітніх
програм
Факультет
викладання
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 6 8
035 Філологія 2 7
051 Економіка 8 6
053 Психологія 4 7
071 Облік і оподаткування 7 6
072 Фінанси, банківська справа та страхування 7 6
073 Менеджмент 11 6
075 Маркетинг 4 6
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8 6
081 Право 2 7
101 Екологія 6 1
103 Науки про Землю 5 4
113 Прикладна математика 4 3
121 Інженерія програмного забезпечення 7 6
122 Комп'ютерні науки 17 1 3 5
123 Комп'ютерна інженерія 16 5
124 Системний аналіз 4 4
125 Кібербезпека 5 5
126 Інформаційні системи та технології 4 1 3
131 Прикладна механіка 10 1 2
133 Галузеве машинобудування 4 2
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 48 1 2 4
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 10 3 4
142 Енергетичне машинобудування 4 2
144 Теплоенергетика 6 2
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 14 2 3
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 16 3
153 Мікро- та наносистемна техніка 2 3
163 Біомедична інженерія 6 5
172 Телекомунікації та радіотехніка 14 5
173 Авіоніка 6 3
193 Геодезія та землеустрій 4 4
272 Авіаційний транспорт 11 1 3
274 Автомобільний транспорт 6 1
281 Публічне управління та адміністрування 5 6
292 Міжнародні економічні відносини 4 6