Заочне навчання
Освітньо-професійні программи магістрів з заочною формою навчання
перший рік навчання за контрактом - 12500
Спеціальність Програма Кафедра
029 Документознавство і інформаційна діяльність 801
051 Економіка підприємства 605
051 Світова економіка 605
053 Психологічне консультування і психотерапія 704
071 Облік і оподаткування 604
072 Фінанси, банківська справа і страхування 604
073 Менеджмент 602
073 Логістика 602
073 Управління проектами 602
075 Маркетинг 605
101 Екологія і охорона навколишнього середовища 106
103 Космічний моніторинг Землі 407
121 Інженерія програмного забезпечення 603
123 Комп'ютерні системи і мережі 503
123 Програмовні мобільні системи і Інтернет речей 503
123 Системне програмування 503
124 Системний аналіз і управління 405
125 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 503
131 Динаміка і міцність машин 102
134 Літаки і вертольоти 103
134 Технології виробництва і ремонту літальних апаратів 104
134 Технології виробництва авіаційних двигунів і енергетичних установок 204
142 Газотурбінні установки і компресорні станції 201
151 Інженерія мобільних додатків 301
152 Якість, стандартизація і сертифікація 303
163 Біомедична інформатика і радіоелектроніка 502
172 Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби 502
173 Системи автономної навігації і адаптивного управління літальних апаратів 301
272 Технічне обслуговування і ремонт повітряних суден і авіадвигунів 103
272 Інтелектуальні транспортні системи 301
274 Автомобілі і автомобільне господарство 107
281 Управління і адміністрування регіональних економічних систем 602
Переваги отримання заочної освіти у НАУ «ХАІ»
Можливість отримати корисну для подальшого працевлаштування суміжну спеціальність, паралельно навчаючись на денній формі (наприклад 'Інженерія програмного забезпечення' на денній формі + 'Економіка підприємства' на заочній)
Можливість отримати необхідну у подальшому вищу освіту, паралельно отримуючи дохід та досвід на основному робочому місці зі значно меншими витратами часу на сессію, порівняно з денною формою навчання
Можливість завершити освіту (закінчити магістратуру після отримання рівню бакалавра) при працевлаштуванні на повний робочий день та критичній нестачі часу на навчання